Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

fot. RIPOK - Zakład Zagospodarowania i Składowisko Odpadów w Kozodrzy, gm. Ostrów

Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy hala sortowni.

Utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni

Utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni

fot. Planty i skwer w centrum Ostrowa

Odbiór i utylizacja ścieków

Odbiór i utylizacja ścieków

Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

fot. Zalew w Kamionce, gm. Ostrów

Sprawdź zakres świadczonych przez Zakład usług

KOMUNIKAT

dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Interesantów

 

W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrów postanowił wstrzymać dokonywanie odczytów na koniec bieżącego okresu obrachunkowego, tj. na 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że każdy Odbiorca może dokonać indywidualnego zgłoszenia wskazania wodomierza drogą telefoniczną lub mailową:

tel. 17 22 35 810, tel/fax 17 22 35 809 lub tel. 607 065 701

e-mail : l.malska@ostrow.gmina.pl

W przypadku nie zgłoszenia wskazania wodomierza, ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Ponadto uprasza się Interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Zakładzie Usług Komunalnych w Ostrowie, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne uprzednie zasięganie informacji telefonicznie pod numerami podanymi wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zuk@ostrow.gmina.pl

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z działalnością Zakładu znajdują się na stronie internetowej: www.zukostrow.plKierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

 

KOMUNIKAT

dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Kontrahentów dostarczających odpady do Instalacji w Kozodrzy, gmina Ostrów

 

Z uwagi na zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa  w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrów, postanawia ograniczyć do „niezbędnego minimum” bezpośredni kontakt z Kontrahentami.

 

W związku z powyższym  informujemy, że począwszy od dnia 13.03.2020r. nie wydajemy osobiście kierowcom naszych Kontrahentów, którzy dostarczają odpady do Zakładu Zagospodarowania i Składowiska Odpadów w Kozodrzy (zwanych dalej Instalacje komunalne), tzw. kwitów  wagowych i nie ma więc potrzeby, aby podchodzili oni do „okienka” budynku Dyspozytorni i pomieszczenia wagowego. Wszelkie informacje odnośnie masy przekazanych odpadów, pochodzenia odpadów, godziny transportu, itp. są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem kart przekazania odpadów i platformy elektronicznej BDO; dokumenty w postaci kwitów wagowych niezmiennie pozostają w ewidencji systemu wagowego i zostaną przesłane Kontrahentom w formie papierowej po zakończonym okresie obrachunkowym.

 

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny:

Biuro Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie     –     tel/fax 17 22 35 809,  17 22 35 810,  607 065 701

Instalacje komunalne w Kozodrzy:

Kierownik, dyspozytor  –    665 083 300,  607 222 260

Dyspozytornia – wagowy  –    607 053 110,   607 222 934

 

Ponadto uprasza się Kontrahentów o ograniczenie wizyt również w siedzibie naszego Zakładu w Ostrowie, zawężając je do spraw pilnych oraz o ewentualne uprzednie zasięganie informacji telefonicznie pod numerami podanymi wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zuk@ostrow.gmina.pl

 

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz komunikaty związane z działalnością Zakładu dostępne są na stronie internetowej: www.zukostrow.pl

 

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, powstał w 1992r.  Działalność firmy polega na zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej, Zakład jest wykonawcą w zakresie:

  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni,
  • regionalnej gospodarki odpadami,
  • produkcji i dostarczania wody,
  • odbioru i utylizacji ścieków,
  • usług transportowo-sprzętowych,
  • usług remontowo-budowlanych,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodociągowych,
  • obsługi inwestycyjnej, projektowania i doradztwa technicznego.

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP