Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

fot. Zakład Zagospodarowania i Składowisko Odpadów w Kozodrzy, gm. Ostrów

Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy hala sortowni.

Utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni

Utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni

fot. Planty i skwer w centrum Ostrowa

Odbiór i utylizacja ścieków

Odbiór i utylizacja ścieków

Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

fot. Zalew w Kamionce, gm. Ostrów

Sprawdź zakres świadczonych przez Zakład usług

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, powstał w 1992r.  Działalność firmy polega na zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej, Zakład jest wykonawcą w zakresie:

  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni,
  • regionalnej gospodarki odpadami,
  • produkcji i dostarczania wody,
  • odbioru i utylizacji ścieków,
  • usług transportowo-sprzętowych,
  • usług remontowo-budowlanych,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodociągowych,
  • obsługi inwestycyjnej, projektowania i doradztwa technicznego.

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP