KOMUNIKAT dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Interesantów

KOMUNIKAT

dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Interesantów

 

W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrów postanowił wstrzymać dokonywanie odczytów na koniec bieżącego okresu obrachunkowego, tj. na 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że każdy Odbiorca może dokonać indywidualnego zgłoszenia wskazania wodomierza drogą telefoniczną lub mailową:

tel. 17 22 35 810, tel/fax 17 22 35 809 lub tel. 607 065 701

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W przypadku nie zgłoszenia wskazania wodomierza, ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków za okres od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Ponadto uprasza się Interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Zakładzie Usług Komunalnych w Ostrowie, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne uprzednie zasięganie informacji telefonicznie pod numerami podanymi wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z działalnością Zakładu znajdują się na stronie internetowej: www.zukostrow.pl

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat