KOMUNIKAT dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Kontrahentów dostarczających odpady do Instalacji w Kozodrzy, gmina Ostrów

KOMUNIKAT

dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Kontrahentów dostarczających odpady do Instalacji w Kozodrzy, gmina Ostrów

 

Z uwagi na zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa  w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrów, postanawia ograniczyć do „niezbędnego minimum” bezpośredni kontakt z Kontrahentami.

 

W związku z powyższym  informujemy, że począwszy od dnia 13.03.2020r. nie wydajemy osobiście kierowcom naszych Kontrahentów, którzy dostarczają odpady do Zakładu Zagospodarowania i Składowiska Odpadów w Kozodrzy (zwanych dalej Instalacje komunalne), tzw. kwitów  wagowych i nie ma więc potrzeby, aby podchodzili oni do „okienka” budynku Dyspozytorni i pomieszczenia wagowego. Wszelkie informacje odnośnie masy przekazanych odpadów, pochodzenia odpadów, godziny transportu, itp. są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem kart przekazania odpadów i platformy elektronicznej BDO; dokumenty w postaci kwitów wagowych niezmiennie pozostają w ewidencji systemu wagowego i zostaną przesłane Kontrahentom w formie papierowej po zakończonym okresie obrachunkowym.

 

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny:

Biuro Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie     –     tel/fax 17 22 35 809,  17 22 35 810,  607 065 701

Instalacje komunalne w Kozodrzy:

Kierownik, dyspozytor  –    665 083 300,  607 222 260

Dyspozytornia – wagowy  –    607 053 110,   607 222 934

 

Ponadto uprasza się Kontrahentów o ograniczenie wizyt również w siedzibie naszego Zakładu w Ostrowie, zawężając je do spraw pilnych oraz o ewentualne uprzednie zasięganie informacji telefonicznie pod numerami podanymi wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz komunikaty związane z działalnością Zakładu dostępne są na stronie internetowej: www.zukostrow.pl

 

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP