Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie informuje, że gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozodrzy, gm. Ostrów (PSZOK) - wznawia swoją pracę od dnia 16.05.2020r.

Ostrów, dnia 11.05.2020r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie informuje,  że gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozodrzy, gm. Ostrów (PSZOK) - wznawia swoją pracę od dnia 16.05.2020r.

 

Odpady przyjmowane będą dwa razy w miesiącu, tj. w drugą i ostatnią roboczą sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 14:00.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na trwający stan epidemii, podczas korzystania z PSZOK wprowadzono następujące zasady bezpieczeństwa:
W celu zagwarantowania przyjęcia odpadów do PSZOK-u, należy uprzednio potwierdzić i uzgodnić z pracownikiem Zakładu telefonicznie pod numerem: 607 053110 lub 607 222 934, planowaną ich dostawę.

Przy wjeździe, tj. w okienku wagowego na bramie głównej Zakładu, obowiązuje konieczność okazania dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia wpłat za gospodarowanie odpadami.

Osoby wjeżdżające na teren PSZOK-u, samodzielnie lecz pod nadzorem pracownika Zakładu, umieszczają posegregowane odpady w pojemnikach, kontenerach i boksach - zgodnie z oznaczeniem i rodzajem.

Na terenie Punktu jednocześnie obsługiwane są maksymalnie dwa pojazdy dostarczające odpady.

Osoby przebywające na terenie Punktu zobowiązane są do stosowania maseczek i rękawic ochronnych oraz zachowania bezpiecznej odległości między sobą.
Osoby, które nie zastosują się do powyższych zasad nie będą obsługiwane.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP