Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrów na rok 2016

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrów na rok 2016