Zapytanie ofertowe na wykonanie Monitoringu środowiska obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie oraz Składowiska odpadów w Kozodrzy - PDF