Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZUK Ostrów w roku 2017 - PDF