Title Hits
Zapytanie ofertowe na wykonanie Monitoringu środowiska obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie oraz Składowiska odpadów w Kozodrzy Hits: 405
Obiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 oraz odpadów o kodzie 200307- odpady wielkogabarytowe Hits: 669
Przetarg - wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa kwatery nr 13 – Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów Hits: 531
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Składowiska Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów. Hits: 565
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego typu furgon Hits: 564
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. II przetarg Hits: 471
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 457
Zpytanie ofertowe na budowę wiaty magazynowej terenowej otwartej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Hits: 444
2019 - Plan postępowań o udzielenie zamówień - ZUK Ostrów Hits: 441
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 1274

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP