Title Hits
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Składowiska Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów. Hits: 638
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego typu furgon Hits: 666
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. II przetarg Hits: 518
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 524
Zpytanie ofertowe na budowę wiaty magazynowej terenowej otwartej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Hits: 529
2019 - Plan postępowań o udzielenie zamówień - ZUK Ostrów Hits: 535
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 1400
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gazu LPG oraz wynajmu 20 sztuk butli gazowych wraz kontenerem ażurowym dla zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 904
Usługa ochrony mienia Gminy Ostrów - Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 803
Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Hits: 914

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP