O Zakładzie

Firma powstała w 1992r.  Działalność firmy polega na zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej, Zakład jest wykonawcą w zakresie:

  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • utrzymania czystości i porządku, konserwacji zieleni,
  • regionalnej gospodarki odpadami,
  • produkcji i dostarczania wody,
  • odbioru i utylizacji ścieków,
  • usług transportowo-sprzętowych,
  • usług remontowo-budowlanych,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych, sanitarnych i wodociągowych,
  • obsługi inwestycyjnej, projektowania i doradztwa technicznego.

Jednak zasadnicza działalność to regionalna gospodarka odpadami – obecnie Zakład obsługuje już jedną czwartą województwa podkarpackiego, tj. mieszkańców powiatów: mieleckiego, ropczycko – sędziszowskiego, dębickiego, kolbuszowskiego oraz część gmin powiatu rzeszowskiego
( w tym miasto Rzeszów ).

zzo1

 Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.

 

zzo3

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - hala sortowni.

 

zzo6

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - kompostownia.

 

 

oczyszczalnia2

  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie.

 

oczyszczalnia2

  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie.

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP