O Zakładzie

Firma powstała w 1992r.  Działalność firmy polega na zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej, Zakład jest wykonawcą w zakresie:

Jednak zasadnicza działalność to regionalna gospodarka odpadami – obecnie Zakład obsługuje już jedną czwartą województwa podkarpackiego, tj. mieszkańców powiatów: mieleckiego, ropczycko – sędziszowskiego, dębickiego, kolbuszowskiego oraz część gmin powiatu rzeszowskiego
( w tym miasto Rzeszów ).

zzo1

 Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.

 

zzo3

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - hala sortowni.

 

zzo6

  Fot. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - kompostownia.

 

 

oczyszczalnia2

  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie.

 

oczyszczalnia2

  Fot. Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie.