Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, powstał w 1992r.  Działalność firmy polega na zarządzaniu instalacjami z branży komunalnej, Zakład jest wykonawcą w zakresie: