Title Hits
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. II przetarg Hits: 634
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 649
Zpytanie ofertowe na budowę wiaty magazynowej terenowej otwartej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Hits: 657
2019 - Plan postępowań o udzielenie zamówień - ZUK Ostrów Hits: 679
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Hits: 1579
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gazu LPG oraz wynajmu 20 sztuk butli gazowych wraz kontenerem ażurowym dla zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 1026
Usługa ochrony mienia Gminy Ostrów - Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 941
Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Hits: 1044
Zapytanie ofertowe na zakupi dostawę używanego samochodu dostawczego typu furgon z zabudową specjalistyczną Hits: 1093
Dostawa używanej automatycznej prasy kanałowej wraz z przenośnikami oraz infrastrukturą techniczną dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Hits: 1035

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP