Title Created Date
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. II przetarg 12 June 2019
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 21 May 2019
Zpytanie ofertowe na budowę wiaty magazynowej terenowej otwartej w systemie zaprojektuj i wybuduj. 29 March 2019
2019 - Plan postępowań o udzielenie zamówień - ZUK Ostrów 25 January 2019
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 24 December 2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gazu LPG oraz wynajmu 20 sztuk butli gazowych wraz kontenerem ażurowym dla zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie 03 December 2018
Usługa ochrony mienia Gminy Ostrów - Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie 30 November 2018
Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 29 November 2018
Zapytanie ofertowe na zakupi dostawę używanego samochodu dostawczego typu furgon z zabudową specjalistyczną 04 October 2018
Dostawa używanej automatycznej prasy kanałowej wraz z przenośnikami oraz infrastrukturą techniczną dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 10 August 2018

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP