Title Created Date
Obiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 oraz odpadów o kodzie 200307- odpady wielkogabarytowe 09 October 2019
Przetarg - wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa kwatery nr 13 – Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów 08 October 2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Składowiska Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów. 21 August 2019
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego typu furgon 19 July 2019
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. II przetarg 12 June 2019
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje iprzedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 21 May 2019
Zpytanie ofertowe na budowę wiaty magazynowej terenowej otwartej w systemie zaprojektuj i wybuduj. 29 March 2019
2019 - Plan postępowań o udzielenie zamówień - ZUK Ostrów 25 January 2019
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 24 December 2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gazu LPG oraz wynajmu 20 sztuk butli gazowych wraz kontenerem ażurowym dla zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie 03 December 2018

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP