Title Hits
Usługa ochrony mienia Gminy Ostrów – Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 247
Zapytanie na monitoring środowiska obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie i Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy na rok 2023 Hits: 30
Sukcesywna dostawa w 2023 r. oleju napędowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Hits: 46
Zapytanie ofertowe na deratyzację i dezynsekcję obiektów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy gmina Ostrów Hits: 63
Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę gazu LPG oraz wynajem butli gazowych przeznaczonych do zasilania wózka widłowego loco Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów, woj. podkarpackie. Hits: 80
Zapytanie ofertowe na dostawę olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do magazynu ZZO w Kozodrzy Hits: 55
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów otwartych stalowych typu KP-7, KP-10 i KP-15 na odpady oraz kontenerów samowyładowczych typu „Koleba” na surowce wtórne Hits: 103
Odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku/ recyklingu zużytych opon o kodzie 16 01 03 w ilości ok 40Mg pochodzących z PSZOK Kozodrza gm. Ostrów Hits: 119
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) w roku 2023. Hits: 186
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych do termomodernizacji budynku SUW w Rudzie, 39-122 Kamionka Hits: 189

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - to firma

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP